ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Κατοικίας, Έδρα: ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: Όλα, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: Όλα, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Όλα, Έδρα: ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Επικοινωνία

energeiakos.gr