ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Όλα, Έδρα: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γκέκας Δημήτριος

Γκέκας Δημήτριος

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: Β' Τάξης, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: Β' Τάξης, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Β' Τάξης, Έδρα: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επικοινωνία

energeiakos.gr