ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Όλα, Έδρα: ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού: ΌΧΙ, Άδεια Επιθεώρησης Κτηρίων: Κατοικίας, Έδρα: ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Επικοινωνία

energeiakos.gr